UPI Money – चुकीच्या UPI खात्यात पैसे गेल्यावर ते परत कसे मिळवायचे?

Reading Time: 2 minutes अनेक लोकांकडून घाईघाईत चुकीने दुसऱ्याच व्यक्तीच्या युपीआय आयडीवर क्लिक करून पैसे पाठवले…