आर्थिक वर्षास निरोप

Reading Time: 3 minutes सन 2022-2023 संपण्यास आता काही तास शिल्लख राहिले आहेत. आयकर वाचवावा म्हणून…

आर्थिक संकटांपासून कुटुंबाचे संरक्षण करण्याचे मार्ग

Reading Time: 3 minutes गुंतवणूक करायची ठरल्यावर त्यासोबत जोखीम जाणीवपूर्वक स्वीकारली आहे असा त्याचा अर्थ होतो.…

आपण असे भोळे गुंतवणूकदार आहोत का?

Reading Time: 4 minutes कमी भागभांडवल असलेल्या कंपन्यांचे शेअरचे भाव कमी कालावधीसाठी वाढवून नवे, भोळे गुंतवणूकदार…

महिला आणि गुंतवणूक

Reading Time: 4 minutes गुंतवणूक ही स्वतःसाठी आणि कुटुंबाच्या कल्याणासाठी केली जाते. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळावे हा…

विशेष नामकरणावर बंधने

Reading Time: 2 minutes राष्ट्रीय शेअरबाजाराने गेल्या गुरुवारी 23 फेब्रुवारी 2023 रोजी आपले सदस्य, मान्यताप्राप्त मध्यस्थ…

EPFO वाढीव पेन्शन

Reading Time: 6 minutes ज्या लोकांना कर्मचारी भविष्य निर्माण निधी प्राधिकारणाकडून (EPFO) पेन्शन मिळते किंवा मिळणार…

राष्ट्रीय शेअरबाजारातील घडामोडी

Reading Time: 3 minutes को लोकेशन घोटाळा हा राष्ट्रीय शेअरबाजारातील आजवरील कदाचित सर्वात मोठा घोटाळा असे…

‘महिला सन्मान बचत पत्रिका योजना’ !

Reading Time: 2 minutes स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने आणखी एक पाऊल पुढे टाकत अर्थमंत्री…

NPS – राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजे काय रे भाऊ?

Reading Time: 3 minutes राष्ट्रीय पेन्शन योजना (National Pension Scheme) म्हणजे सेवानिवृत्तीनंतर नियमित उत्पादनाद्वारे आर्थिक गरजा…