Browsing Category

अर्थविचार

कर्ज म्हणजे तुमच्या भविष्याच्या तरतुदीवर तुम्ही स्वतःहून घातलेला दरोडा!

कर्ज म्हणजे तुमच्या भविष्याच्या तरतुदीवर तुम्ही स्वतःहून घातलेला दरोडा! - नॅथन डब्ल्यू. मॉरिस
Read More...