Reading Time: < 1 minute

अल्पउत्पन्न गटाला आयकर कायद्यामध्ये वाढीव फायदा पोहोचविण्याच्या दृष्टीने आयकर कायद्यात अर्थसंकल्प २०१४ अन्वये कलम ८७ए नव्याने प्रविष्ट करण्यात आला होता. या कलमानुसार असा कुठलाही करदाता (व्यक्ती आणि हिंदू अविभक्त कुटंब यांसाठी) ज्याचे वार्षिक उत्पन्न हे रू. पाच लाखांहून कमी असेल अशा व्यक्तीस रू.५,००० किंवा त्याचे प्रत्यक्ष करदेयक यांतील कमी रकमेची वजावट देण्यात येत होती.

परंतु, आर्थिक वर्ष २०१७-१८ साठी ह्या तरतूदीमध्ये बदल करण्यात आलेला आहे. आता असे करदाते ज्यांचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न हे रू.३,५०,००० पेक्षा कमी असेल, त्यांना रू.२,५०० किंवा प्रत्यक्ष करदेयक यांतील कमी असलेल्या रकमेची या कलमाअंतर्गत वजावट मिळू शकेल.

नोकरदार वर्गासाठी तसेच अल्पउत्पन्न गटासाठी ही तरतूद अतिशय महत्त्वाची आहे. कुठल्याही आर्थिक वर्षातील जानेवारी ते मार्च हा कालावधी नोकरदार वर्गासाठी आयकराची मूळातून करकापत करण्याच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा असतो. ज्यामध्ये नोकरदार वर्ग आपल्या गुंतवणुकी मालकास (एम्प्लॉयर) कळवून योग्य प्रमाणातील मूळातून करकपात करण्यास मदत करू शकतो.

तसेच, असे व्यावसायिक किंवा धंदेवाईक ज्यांचे उत्पन्न रू.५,००,००० पेक्षा कमी असते अशा करदात्यांना १५ मार्चच्या आधी आगाऊ कराचा शेवटचा हप्ता भरणेसुद्धा अनिवार्य असते. अशा वेळी हे गणित मांडताना या कलमातील बदललेल्या तरतूदींचा आढावा घेऊन योग्य तेवढाच आगाऊ कर भरण्यास मदत होऊ शकते.

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.