एफ अँड ओ उलाढाल मोजणी आणि करदेयता

Reading Time: 3 minutes समभाग (Share), निर्देशांक(Index), वस्तू (Commodity), चलन (Currency) यातील वायद्यांचे करार (Derivetive) हे…