गूगल पैसा कसं कमावतं? भाग २

Reading Time: 3 minutes गूगल गाय दूध तर खूप देते आणि स्वतःही हवा तेवढा चारा मिळवते.…

गूगल पैसा कसं कमावतं? भाग १

Reading Time: 2 minutes गूगल आपल्याला ‘फ्री’ मध्ये इतकं सारं कसं काय देतं? किंवा का देतं?…