शेअर बाजार – मनी वसे ते सत्यात दिसे

Reading Time: 3 minutes जेव्हा भावाच्या दीर्घकालीन सरासरीपेक्षा अल्पकालीन सरासरी जास्त दिसू लागते. विश्लेषक याचा अर्थ…