To do list: कशी तयार कराल प्राधान्य यादी?

Reading Time: 3 minutes शाळा, महाविद्यालय, नोकरी, निवृत्ती अगदी घरात असणाऱ्या व्यक्तींनीही स्वतःच्या कामाची आखणी करायला…