ब्रँड म्हणजे काय असतं रे भाऊ?

Reading Time: 3 minutes आजकाल ब्रँडचा जमाना आहे. ब्रँडेड कपडे, वस्तू वापरणे म्हणजे स्टेटस झालेले आहे.…