कसे हटवले आर्टिकल ३७०?

Reading Time: 2 minutes ३७० संपवता येणार नाही, हा प्रश्न फार किचकट आहे, यावर कायदेशीर उपाय…