Retention ratio:  धारणा प्रमाण म्हणजे काय

Retention ratio आजच्या भागात आपण धारणा प्रमाण (Retention ratio) या संकल्पनेबद्दल माहिती घेणार आहोत. सर्वसाधारणपणे एखाद्या व्यवसायात…