Retention ratio:  धारणा प्रमाण म्हणजे काय

Reading Time: 3 minutes Retention ratio आजच्या भागात आपण धारणा प्रमाण (Retention ratio) या संकल्पनेबद्दल माहिती…