You cannot copy content of this page
Browsing Tag

Standard deductions

प्रमाणित वजावटीचे (Standard Deductions) काही नियम

व्यावसायिक लोकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या अनेक प्रकारच्या खर्चांची सूट मिळते. छोट्या व्यापाऱ्यांना उलाढालीच्या ६ ते ८% हे उत्पन्न धरून, सल्लागार म्हणून व्यवसाय करणारे जसे डॉक्टर, वकील यांना ५० लाख रुपयांपर्यंत…
Read More...

कसे होईल १० लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त ?

सध्याच्या गुलाबी वातावरणात व्हॅलेंटाईनच्या प्रेमळ चर्चेसोबतच,  “किमान करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखच ठेवण्यात आली आहे फक्त कलम ८७ए  मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीमुळे ५ लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त होणार आहे.” अशा आशयाचे संवाद…
Read More...