Technical Indicator: शेअर बाजारात वापरले जाणारे महत्वाचे टेक्निकल इंडिकेटर

Reading Time: 3 minutes शेअर बाजारात आपणास अनेक प्रकारचे वेगवेगळे इंडिकेटर (Technical Indicator) दिसून येतात. टेक्निकल…

Continuation chart pattern:  तांत्रिक विश्लेषणामधील कंटिन्युएशन चार्ट पॅटर्न

Reading Time: 4 minutes आज आपण कंटिन्युएशन चार्ट पॅटर्न (Continuation chart pattern) या संकल्पनेबद्दल माहिती घेऊया.…

Reversal Chart Patterns: शेअर ट्रेडिंगमधील रिव्हर्सल चार्ट पॅटर्न

Reading Time: 3 minutes चार्टमध्ये तयार होणारे आकृतिबंध म्हणजेच पॅटर्न. हे पॅटर्न दोन प्रकारे दिसतात, एक…

Technical Analysis Chart Patterns: तांत्रिक विश्लेषणातील चार्ट पॅटर्न्स

Reading Time: 4 minutes Technical Analysis Chart Patterns तांत्रिक विश्लेषण हे चार्टच्या आधारावर केले जाते. शेअर…

Candlestick Patterns: शेअर बाजारातील गुंतवणुकीसाठी उपयुक्त असे महत्वाचे कॅन्डलस्टिक पॅटर्न

Reading Time: 4 minutes तांत्रिक विश्लेषणात महत्वाचा भाग म्हणजे कॅन्डलस्टिक पॅटर्न (Candlestick Patterns) होय. यामध्ये आपणास…

Candlestick: कॅन्डलस्टिक व त्याचे प्रकार

Reading Time: 3 minutes तांत्रिक विश्लेषणातील प्रमुख भागापैकी कॅन्डलस्टिक हे एक महत्वाचे अंग मानले जाते कारण…

Technical Analysis: शेअर बाजार गुंतवणुकीमध्ये तांत्रिक विश्लेषणाचे महत्व

Reading Time: 3 minutes गुंतवणूकदार मूलभूत विश्लेषणाचा तर ट्रेडर्स तांत्रिक विश्लेषण विचारात घेतात. खरं तर या…

Fundamental Analysis: शेअर बाजारात गुंतवणूक करताना मुलभूत विश्लेषण का महत्वाचे आहे?

Reading Time: 3 minutes शेअर बाजारात गुंतवणूक करतांना ट्रेडर्स व गुंतवणुकदार मुलभूत विश्लेषण (Fundamental analysis) आणि…

Trading Strategies: ट्रेडिंग आणि त्याचे प्रकार 

Reading Time: 2 minutes शेअर बाजारामधील शेअर्स, बॉण्डस, युनिट, इंव्हीट, रिट्स यांचे तसेच त्यांचे वेगवेगळे इंडेक्स…