लोकप्रिय “रसना”चे संस्थापक अरीज खंबाटा यांची यशोगाथा

Reading Time: 3 minutes उन्हाळ्यात दुपारच्या वेळेला रसना हमखास पिला जातो. शुभ कार्यातही पाहुण्यांचे रसना देऊनच…