You cannot copy content of this page
Browsing Tag

इच्छापत्र

मृत्युपत्र म्हणजे काय?

मृत्युपत्र हा एक महत्वाचा पण बहुतांश वेळा गांभीर्याने घेतला न जाणारा विषय आहे. मृत्युपत्र हे बंधन अथवा जबाबदारी नसून तो आपला हक्क आहे. त्यामुळे या हक्काबद्दल जागरूक व्हा. मृत्युपत्र तयार केल्यामुळे तुमच्या मालमत्तेचं व कुटुंबाचं भविष्य…
Read More...

इच्छापत्रात कोणत्या मालत्तेची वाटणी होऊ शकत नाही?

मृत्यूपत्र म्हणजे मृत्यूपश्चात आपल्या मालमत्तेची विभागणी करण्यासंबंधीचा दस्तावेज. मृत्यूपत्र तयार करण हे सक्तीच नसल तरी गरजेच मात्र आहे. मृत्यूपत्र करताना कायदेशीर बाबींच्या पूर्ततेपेक्षाही कठीण काम असत ते मालमत्तेच वर्गीकरण आणि…
Read More...

मृत्यूपत्राचं – इच्छापत्राचं महत्व

मृत्यूपत्राविषयी सारे काही भाग १मृत्यूपत्राविषयी सारे काही भाग ३आपण कायद्यामध्ये नमूद केलेल्या अनेक तरतुदींचा फार कमी वेळा गांभीर्याने विचार करतो. अनेकजण  ही तरतूद आपल्यासाठी नाहीच अशी पक्की धारणा मनात बाळगून जगत असतात. पण जेव्हा या…
Read More...

मृत्यूपत्र / इच्छापत्र म्हणजे काय ? भाग १

मृत्यूपत्राविषयी सारे काही भाग २मृत्यूपत्राविषयी सारे काही भाग 3माणसाने कितीही नाही म्हटलं तरी स्वतःच्या मालकीच्या प्रत्येक गोष्टीबाबत माणूस खूप भावूक व जागरूक असतो. आपल्या मालमत्तेच आपल्या पश्चात काय होणार? हा प्रश्न प्रत्येक माणसाला…
Read More...