गुगल सीईओ “सुंदर पिचाई” यांची झेप

Reading Time: 2 minutes तंत्रज्ञान क्षेत्रातली महाबलाढ्य कंपनी असणाऱ्या गुगलची मालकी अल्फाबेट या कंपनीकडे आहे. सुंदर पिचाई…