वयावर्षे ३० च्या आत माहित असल्याच पाहीजे अशा महत्वपूर्ण आर्थिक बाबी !

Reading Time: 3 minutes सामान्यपणे एखादा व्यक्ती वयाच्या २४ वर्षापर्यंत नोकरीला लागतो. सुरुवातीला पहिल्या पगारातून आई…

गणपती बाप्पाची नावे सांगतात बचत व आर्थिक शिस्तीचे सोपे मार्ग

Reading Time: 3 minutes गणपती बाप्पाची नावे आणि बचत व आर्थिक शिस्तीचे मार्ग गणपती बाप्पा म्हणजे…

पगारच पुरत नाही…बचत कशी करू?

Reading Time: 2 minutes पगारच पुरत नाही…बचत कशी करू? आज आपण बचतीच्या सवयी व उत्पन्नाची विभागणी…