Term Insurance Rejection : ‘ही’ आहेत टर्म इन्शुरन्स क्लेम नाकारला जाण्याची कारणे

Reading Time: 3 minutes

Term Insurance Rejection

टर्म इन्शुरन्स घेणे हे भविष्यात कुटुंबाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी फायदेशीर आहे.पॉलिसीधारकाच्या  अनपेक्षित दुर्देवी मृत्यूनंतर कुटुंबास आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागू नये यासाठी  मुदत विमा योजना असणे महत्त्वपूर्ण ठरते. मुदत विमा योजनेमध्ये पॉलिसीधारकास ठराविक प्रीमियम भरणे आवश्यक असते. पॉलिसी कालावधीत पॉलिसी धारकाचा अनपेक्षित दुर्देवी मृत्यू झाल्यास नॉमिनीस   पूर्वनिर्धारित विमा संरक्षण मिळते. यामुळे पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर देखील कुटुंबास आर्थिक संरक्षण मिळते. परंतु काही परिस्थितीमध्ये टर्म इन्शुरन्स क्लेम नाकारला जाऊ शकतो.

 

हेही वाचा  –  Term Insurance Coverage : जीवनातील ‘या’ ५ बदलानंतर मुदत विमा संरक्षणाचे करा पुनरावलोकन

 

टर्म इन्शुरन्स क्लेम नाकारला जाण्याची सामान्य कारणे: 

१) चुकीचा तपशील भरल्यास – मुदत विमा योजना खरेदी करताना पॉलिसी धारकास विमा कंपनी अर्जामध्ये विचारण्यात आलेली सर्व योग्य माहिती देणे आवश्यक असते. कारण मुदत विमा योजनेचा प्रीमियम निश्चित करताना पॉलिसी धारकाचे वय, उत्पन्न, वैद्यकीय इतिहास,व्यवसाय इत्यादी घटक आवश्यक असतात. मुदत विमा योजना खरेदी करताना चुकीचा तपशील भरल्यास पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर दावा नाकारला जाऊ शकतो. यामुळे मुदत विमा खरेदी करताना आवश्यक व अचूक माहिती विमा कंपनीस दिल्याची खात्री करणे अत्यंत गरजेचे आहे.

 

२) पॉलिसी लॅप्स झाल्यास – मुदत विमा योजनेमध्ये फक्त सक्रिय पॉलिसींसाठीच दावे करता येतात. मुदत विमा योजनेमध्ये पॉलिसी धारकाने नियमित प्रीमियम न भरल्यास पॉलिसी कालावधी संपुष्टात येतो. व यामुळे पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंर  टर्म इन्शुरन्स क्लेम नाकारला जातो. पॉलिसी धारकाने मुदत विमा योजनेचा प्रीमियम न भरल्यास  विमा कंपनी द्वारे पॉलिसी धारकास स्मरण पत्र पाठवले जातात. व प्रीमियम भरण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी दिला जातो. अतिरिक्त कालावधीमध्ये देखील प्रिमियम न भरल्यास टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी  लॅप्स होते व पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर कोणतेही फायदे मिळत नाही त्यामुळे पॉलिसी धारकास नियमित प्रीमियम पेमेंट करणे आवश्यक आहे.

३)वैद्यकीय इतिहास लपवणे – मुदत विमा योजना खरेदी करताना पॉलिसीधारकास विमा कंपनीला वैद्यकीय इतिहास उघड करणे आवश्यक असते. पॉलिसी धारकास मुदत विमा योजना खरेदी करताना वैद्यकीय तपासणी करणे गरजेचे असते. पॉलिसीधारकास धूम्रपान व मद्यपान यांसारख्या सवयी असल्यास याची माहिती विमा कंपनीस देणे आवश्यक असते. यामुळे मुदत विम्याचा दावा करण्यास अडथळा येत नाही. विमा कंपनीस आरोग्य स्थितीची योग्य माहिती न दिल्यास मुदत विमा योजनेचा दावा नाकारला जातो. 

४) नॉमिनीची माहिती अपडेट न केल्यास – पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर मुदत विम्याची रक्कम  नॉमिनीस दिली जाते. यामुळे मुदत विमा योजना खरेदी करताना नॉमिनीचे नाव,पत्ता व संपर्क इत्यादी आवश्यक माहिती विमा कंपनीस देणे गरजेचे असते. जेणेकरून मुदत विमा दावा करताना कोणताही अडथळा येत नाही. दुर्दैवाने नॉमिनीचा  मृत्यू झाल्यास दुसरा नॉमिनी अपडेट न केल्यास टर्म इन्शुरन्स क्लेम नाकारला जातो.

 

हेही वाचा – Term Insurance Plan : मुदत विमा योजना निवडताना ‘या’ गोष्टी घ्या विचारात

 

५) मागील विमा पॉलिसी जाहीर न करणे – मुदत विमा योजना खरेदी करताना पॉलिसी धारकाने आधी घेतलेल्या विमा पॉलिसीची माहिती विमा कंपनीस जाहीर करणे आवश्यक असते. पॉलिसी धारकाने त्याच्या मागील विमा पॉलिसीचे तपशील विमा कंपनीस उघड न केल्यास भविष्यात पॉलिसी धारकाच्या मृत्यूनंतर दावा फेटाळला जाऊ शकतो.

लक्षात ठेवा, टर्म इन्शुरन्स खरेदी करताना व्यवस्थित माहिती घेणे आवश्यक आहे.  टर्म इन्शुरन्स पॉलिसी दस्तऐवजामध्ये काही सामान्य अपवाद  सूचीबद्ध केलेले असतात. ज्यासाठी मुदत विमा संरक्षण मिळत नाही. यामुळे मुदत विमा योजना खरेदी करताना व्यवस्थित काळजीपूर्वक माहिती घेणे आवश्यक असते.

  • आत्महत्यामुळे पॉलिसी धारकाचा मृत्यू झाल्यास मुदत विमा योजने अंतर्गत कोणतेही मृत्यू लाभ मिळत नाहीत.
  • पॉलिसी धारकचा मृत्यू ड्रग्स किंवा दारू सारख्या व्यसनामुळे झाल्यास नॉमिनीस  विमा संरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही.
  • पॉलिसी धारकाचा मृत्यू हा मुदत विमा योजना खरेदी पूर्वी झालेल्या दुखापतीमुळे किंवा आधी असलेल्या आजारामुळे झाल्यास व पॉलिसी धारकाचा वैद्यकीय इतिहास विमा कंपनीस उघड न केल्यास दावा फेटाळला जातो.
  • पॉलिसी धारकाच्या हत्येमध्ये प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरीत्या नॉमिनीचा समावेश न्यायालयाने घोषित केल्यास नॉमिनीस कोणत्याही प्रकारचा मृत्यू लाभ दिला जात नाही.

मुदत विमा योजनेचा दावा नाकारला जाणे कसे टाळता येईल? 

  • मुदत विमा योजना खरेदी करताना विमा कंपनीस योग्य व आवश्यक तपशील दिला असण्याची खात्री करावी.
  • मुदत विमा योजनेचा प्रीमियम पॉलिसी धारकाने नियमित भरावा जेणेकरून पॉलिसी लॅप्स होणार नाही.
  • मुदत विमा योजना खरेदी करताना नॉमिनीची माहिती अपडेट करणे.
  • मुदत विमा योजना खरेदी करताना आवश्यक असलेली वैद्यकीय तपासणी करणे.

 

हेही वाचा  – Types of Term Insurance : जाणून घ्या मुदत विमा योजनांचे विविध प्रकार

 

भविष्यात पॉलिसी धारकाच्या अनपेक्षित दुर्दैवी मृत्यू नंतर कुटुंबास मुदत विमा संरक्षणाचा लाभ घेण्यास कोणते अडथळे येऊ नयेत. यासाठी  मुदत विमा योजना खरेदी करताना सर्व माहिती व्यवस्थित काळजीपूर्वक तपासून  घेणे गरजेचे आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.