Reading Time: 2 minutes

अर्जुन (काल्पनिक पात्र)- कृष्णाई-वे बील आता सर्व राज्यांमध्ये व सर्वत्र लागू झाले आहे. परंतु, अनेक व्यापाऱ्यांना खरेदी-विक्री व्यतिरिक्त व्यवहारांसाठी ई-वे बील कसे लागू करावे किंवा बनवावे याबाबतीत संभ्रम आहे.

कृष्ण (काल्पनिक पात्र)- अर्जुना, बरोबर आहे. खरेदी-विक्री सोडून इतर अनेक व्यवहार व्यापाऱ्यांना व्यापारासाठी करावे लागतात. जसे फ्री सॅम्पल, जॉबवर्क, वस्तू पाछविताना ग्राहक माहित नसणे, इ. परंतु असे व्यवहार करताना त्याच्या जीएसटी व ई-वे बिलाच्या तरतूदी माहिती असणे आवश्यक आहे. नाहीतर त्याचे परिणाम भोगावे लागतील.

अर्जुन- कृष्णा,  जॉबवर्कसाठी पाठवलेल्या वस्तुसांठी ई-वे बील बनवावे लागते का?

कृष्ण- अर्जुना, जर वस्तुंचे दळणवळण खालील कारणासांठी होत असेल तर त्याला ई-वे बील बनविणे अनिवार्य आहे-

 • वस्तुंच्या पुरवठ्यासाठी
 • पुरवठा व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी
 • अनोंदणीकृत व्यक्तीकडून माल खरेदी करताना.

पुरवठा व्यतिरिक्त इतर कारणांसाठी यामध्ये जॉबवर्करचाही समावेश आहे. म्हणून ई-वे बील बनविणे गरजेचे आहे. ई-वे बील प्रिन्सीपलने जॉबवर्करला दिलेल्या डिलीव्हरी चलनच्या आधारावर बनवले जाईल. तसेच जेव्हा माल परत येईल, जॉबवर्कर डिलीव्हरी चलन बनवेल.

अर्जुन- कृष्णा,  जॉबवर्कसाठी माल पाठविताना ई-वे बील न बनविण्याची ५०,००० रूपयांची मर्यादा लागू आहे का?

कृष्ण- अर्जुना, जॉबवर्कसाठी पाठविलेल्या वस्तुंचे दोन प्रकार आहेत-

 • राज्यांतर्गत- जर वस्तू एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जॉबवर्कसाठी पाठवली तर त्याचे मूल्य कितीही असले तरी त्याचे ई-वे बील बनविणे अनिवार्य आहे.
  उदा.- जर औरंगाबादमधील व्यापाऱ्याने जॉबवर्कसाठी इंदौरला १०,००० रूपयांच्या वस्तू पाठवल्या, तर त्याला ई-वे बील बनविणे अनिवार्य आहे.
 • राज्यांतर्गत- जर वस्तू राज्यांतर्गत एका ठिकाणहून दुसऱ्या ठिकाणी जॉबवर्कसाठी गेल्या व त्याचे मूल्य रू. ५०,००० पेक्षा कमी असेल तर ई-वे बील बनविणे गरजेचे आहे.
  उदा.- जर वस्तू जॉबवर्कसाठी औरंगाबादहून नाशिकला गेल्या व त्याचे मूल्य रू. ३०,००० असेल तर ई-वे बील बनविण्याची गरज नाही.

अर्जुन- कृष्णा, जॉबवर्कचे ई-वे बील कसे बनवावे?

कृष्ण- अर्जुना, प्रिन्सिपलला ई-वे बील बनविण्यालाठी ई-वे बील पोर्टलवर लॉगीन करावे लागेल व त्यानंतर खालीलप्रमाणे ई-वे बील बनवावे लागेल.

 • त्याने जनरेट ई-वे बीलवर क्लिक करावे.
 • त्यानंतर व्यवहाराचा प्रकार- जॉबवर्क निवडावा
 • डॉक्युमेंटचा प्रकारृ डिलिव्हरी चलन निवडावा.
 • त्यानंतर जॉबवर्करचा जीएसटी नंबर नमूद करावा. जर जॉबवर्कर अनोंदणीकृत असेल तर अनरजिस्टर्ड पर्सन निवडावे.
 • त्यामध्ये वस्तुचे मूल्य, नाव, एस एस एन कोड, कराची रक्कम ही सर्व माहिती डिलिव्हरी चलनाच्या आधारे नमूद करावी.
 • त्यानंतर ई-वे बील पार्ट बी म्हणजेच ट्रान्सपोर्टची माहिती द्यावे.

अर्जुन- कृष्णाई-वे बील बनविताना जॉबवर्कसाठी पाठविलेल्या वस्तुंचे मूल्य कोणते नमूद करावे व जॉबवर्क झाल्यानंतर ते परत येताना जॉबवर्करने कोणते मूल्य नमूद करावे?

कृष्ण- अर्जुना, ई-वे बील डिलिव्हरी चलनच्या आधारे बनवावे. डिलिव्हरी चलनमध्ये नमूद केलेले मूल्य ई-वे बीलच्या पार्ट-अ मध्ये नमूद करावे. तसेच जॉबवर्क झालेल्या वस्तू परत प्रिन्सीपलला पाठविताने तेच मूल्य नमूद करावे.

उदा.- अ व्यक्तीने ब जॉबवर्करला २,००,००० रूपयांच्या वस्तू पाठविल्या तर अ व्यक्ती डिलिव्हरी चलन व ई-वे बीलच्या पार्ट-अ मध्ये २,००,००० रूपये नमूद करेल. तसेच जेव्हा ब जॉबवर्कर वस्तू अ ला परत ब ने ई-वे बीलमध्ये २,००,००० रूपये नमूद करावे. वरील २,००,००० कसे काढावे हा मोठा प्रश्न आहे. यासाठी व्हॅल्युएशनचे नियम पहावे.

अर्जुन- कृष्णा, जर जॉबवर्करने वस्तू प्रिन्सीपलला न पाठवता ग्राहकाला पाठवल्या तर काय होईल?

कृष्ण- अर्जुना, यामध्ये २ प्रकार आहेत.

 • जर जॉबवर्कर अनोंदणीकृत असेल व जॉबवर्कर वस्तू ग्राहकाला पाठवणार असेल तर प्रिन्सीपलला ई-वे बील बनवावे लागेल.
 • जर जॉबवर्कर नोंदणीकृत असेल व जॉबवर्कर वस्तू ग्राहकाला पाठवणार असेल तर जॉबवर्करने प्रिन्सीपलकडून बीलाची प्रत घेऊन ई-वे बील बनवावे.

अर्जुन- कृष्णा, शासन वस्तू जॉबवर्करला पाठवल्या व त्या परत आल्या हे कसे तपासेल?

कृष्ण- अर्जुना, जॉबवर्कवर वस्तू पाठवणाऱ्याला त्रैमासिक आयटीसी ०४ हा फॉर्म रिटर्नमध्ये दाखल करावा लागेल. यामध्ये डिलिव्हरी चलननुसार जॉबवर्कसाठी वस्तू पाठवल्याची व परत आल्याची माहिती द्यावी लागते.
उदा.- अ प्रिन्सीपलने १०० टिव्ही जॉबवर्कसाठी पाठवले आणि ८० परत आले. तसेच १५ टिव्ही दुसऱ्या जॉबवर्करला दिले आणि ५ टिव्ही डायरेक्ट ग्राहकाला पाठवले तर आयटीसी ०४ या फॉर्ममध्ये जॉबवर्करकडून माल कोणाकडे गेला याची माहिती द्यावी लागेल व त्याची पाठवलेल्या वस्तुंच्या गोळाबेरजेबरोबर जुळवणी करावी लागेल.

अर्जुन- कृष्णा, करदात्याने यातून काय बोध घ्यावा?

कृष्ण-अर्जुना, अनेक व्यापारी जॉब वर्करकडून वस्तू बनवून घेतात. शासन आता यापुढे जॉबवर्क रिटर्न व ई-वे बिलाच्या आधारे जॉबवर्कसाठी पाठवलेल्या मालाची जुळवणी करेल. तसेच ई-वे बील बनविले नाही तर वस्तू जप्त होऊ शकतात व दंडही लागू शकतो. म्हणून प्रत्येकाने या तरतुदी समजावून घेऊन त्याचे पालन करावे.

(चित्र सौजन्य- https://bit.ly/2sw608N )

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.