Home Loan: लवकरात लवकर गृहकर्जातून मुक्त व्हायचे आहे? मग हे वाचा

Reading Time: 3 minutes सर्वसामान्य माणूस घराचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी गृहकर्ज (Home Loan) घेतोच. हे गृहकर्ज लवकरात लवकर फेडण्याचे अनेक उपाय आहेत. यापैकीच एक म्हणजे गृहकर्जाचे Part Prepayment करणे.

गृहकर्ज – लवकर परतफेड की गुंतवणूक?

Reading Time: 3 minutes आजकाल जवळजवळ प्रत्येक पगारदार कुटुंबात एक तरी गृहकर्ज चालू असते आणि थोड्या बहुत काळाने उत्पन्न वाढेल तसा त्यांना हमखास पडणारा प्रश्न म्हणजे गृहकर्जाची लवकर परतफेड करावी की जास्तीची रक्कम गुंतवणूकीसाठी वापरावी? या प्रश्नाला सर्वांना समान लागू होईल असे उत्तर अर्थातच नाहीये, पण या गोष्टीचा विचार कसा करावा, हे समजून घेतले म्हणजे आपले उत्तर आपल्याला शोधता येईल. एखाद्या आर्थिक सल्लागाराकडून आपली विचारांची दिशा योग्य आहे ना? हे मात्र तपासून घ्यायला विसरू नका.