Reading Time: < 1 minute

कर्ज म्हणजे तुमच्या भविष्याच्या तरतुदीवर तुम्ही स्वतःहून घातलेला दरोडा! – नॅथन डब्ल्यू. मॉरिस

Leave a Reply

Your email address will not be published.