सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी – मुदतपूर्तीनंतरचे विविध पर्याय

Reading Time: 2 minutes सार्वजनिक भविष्यनिर्वाह निधी (PPF) ही सरकारने अल्पबचतीच्या माध्यमातून चालवलेली, आयकरात सूट मिळत…

बोनस शेअर्स आणि करदेयता

Reading Time: 2 minutes बोनस शेअर्स म्हणजे कंपनीने त्यांच्या भागधारकांना दिलेली विनामूल्य भेट.यासाठी अट एवढीच की…