Get rid of Jealous Friends : जेलस मित्रांपासून दूर राहण्यासाठी वाचा ‘या’ उपयुक्त टिप्स

Reading Time: 5 minutes या मत्सरामुळे तुम्हाला तुमच्या आवडत्या लोकांचा राग येऊ लागतो आणि तुमच्या नात्यात…

मूल्य आणि किंमत

Reading Time: 3 minutes मूल्य हा शब्द खूप व्यापक आहे. मूल्य म्हटल्यावर आपल्याला जीवनमूल्य, नितीमूल्य आठवत…

अर्थसाक्षर ई दिवाळी अंक २०२०

Reading Time: < 1 minute अर्थसाक्षर तर्फे आपल्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत : अर्थसाक्षर दिवाळी अंक…

स्वतःच्या मालकीचे घर म्हणजे…

Reading Time: < 1 minute स्वतःच्या मालकीचे घर म्हणजे तुमच्या संपत्तीचे, संपन्नतेचे आणि भावनिक सुरक्षेचे लक्षण…

कमावण्यापूर्वी कधीही आपला पैसा खर्च करू नका. – थॉमस जेफरसन

Reading Time: < 1 minute कमावण्यापूर्वी कधीही आपला पैसा खर्च करू नका. – थॉमस जेफरसन  

Reading Time: < 1 minute

कर्ज म्हणजे तुमच्या भविष्याच्या तरतुदीवर तुम्ही स्वतःहून घातलेला दरोडा! – नॅथन डब्ल्यू. मॉरिस