Health Insurance vs Mediclaim: आरोग्य विमा विरुद्ध मेडीक्लेम

Health Insurance vs Mediclaim:  आरोग्य विमा (Health Insurance) आणि मेडीक्लेम (Mediclaim) यामध्ये दोघांमध्ये फरक आहे हे…

आरोग्य विम्यावर बोलू काही…

सर्वच लोक आर्थिक दृष्टीने सक्षम नाहीत, की जे मोठ्या वैद्यकीय उपचारांचा खर्च पेलू शकतील. दुर्दैवाने मग…

आर्थिक नियोजनाचे मूलमंत्र

विमा ही गुंतवणूक नव्हे. खरेतर शालेय जीवनापासून अर्थसाक्षरतेचे धडे गिरवले जाणे आवश्यक आहे. आता कुठे नववी…

कॅशलेस आरोग्य विमा पॉलिसीचे फायदे

बरेचदा अकस्मिक वैद्यकीय वैद्यकीय इमर्जन्सीमध्ये पैश्यांची गरज पडते. अनोळखी शहरात ओळखीचे लोक नसताना आर्थिकदृष्ट्या अडचणी येऊ…

जीवन विमा आणि आरोग्य विम्यामधील मूलभूत फरक

विमा म्हणजे काय? तर आपल्या सुरक्षतेची ही काळजी.  काही दुर्दैवी घटना आपल्या हातात नसतात पण विमा…

योग्य आरोग्य विम्याची निवड

भारतातील सरासरी आयुर्मानात वाढ झाली तशीच आरोग्यसेवेसाठी होणाऱ्या खर्चातही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. आरोग्यसेवा क्षेत्रात आधुनिक…