Tuition fee
Reading Time: 4 minutes

Tuition fee 

आयकर कायदा १९६१ च्या कलम ८० सी अंतर्गत ट्युशन फी (Tuition fee) आयकरात सूट आहे (जुन्या कर पद्धतीनुसार अर्थात ‘ओल्ड टॅक्स रीजीम’ नुसार). म्हणूनच तुम्ही ही रक्कम १.५ लाख रुपयांच्या करमुक्त गुंतवणुकीत समाविष्ट करू शकता. ही सूट भारतातील नोकरीस असलेल्या व्यक्तीस प्रदान केली जाते. 

ट्युशन फी ची रक्कम आपल्या वार्षिक एकूण उत्पन्नातून वजा केली जाते त्यामुळे तुमचा कर कमी होतो. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही सर्वाधिक कमाई करणाऱ्या स्लॅबमध्ये असाल तर तुम्हाला ३०% आयकर भरावा लागतो तर तुम्ही रु.५० हजार ट्युशन फी भरली असेल तर, रु.१५ हजार आयकर तुम्ही वाचवू शकता. काही प्रश्नोत्तरांच्या सहाय्याने आपण समजून घेऊया, आयकर बचतीचे नियोजन करताना मुलांच्या ट्युशन फीचा कसा व कधी फायदा करून घेता येईल ते पुढीलप्रमाणे समजून घेऊया.

हे नक्की वाचा:  सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन (सन2020-2021)

Tuition fee FAQ: ट्युशन फी संदर्भात महत्वाची प्रश्नोत्तरे 

१. आयकर वजावटीसाठी ट्युशन फी ची कमाल मर्यादा किती आहे?

 • प्रत्येक व्यक्ती दर आर्थिक वर्षात स्वतंत्रपणे १.५ लाख रुपयांपर्यंत कपात करण्याचा दावा करू शकतो. 
 • कृपया लक्षात घ्या की कलम ८० सी, ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी अंतर्गत एकूण कपातीची रक्कम वैयक्तिक पालकांसाठी १.५ लाख असल्यामुळे कलम ८० सी, ८० सीसीसी आणि ८० सीसीडी अंतर्गत एकूण कपातीची रक्कम १.५ लाख पेक्षा जास्त नसावी. 
 • आर्थिक वर्षात विमा, भविष्य निर्वाह निधी, निवृत्तीवेतन इत्यादींच्या बाबतीत ट्यूशन फीच्या तुलनेत झालेल्या जास्तीत जास्त कपातीसाठी १.५ लाख रुपयांपर्यंत आपण दावा करू शकता.

२. कोणत्या प्रकारच्या शिक्षणासाठी ट्युशन फी चा आयकर बचतीसाठी लाभ घेता येतो. ?

 • फक्त पूर्ण वेळ शिक्षणासाठी ट्युशन फीचा आयकर बचतीसाठी दावा केला जाऊ शकतो, ज्यात प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी आणि नर्सरी वर्ग त्याच बरोबर प्राथमिक शिक्षण, माध्यमिक शिक्षण, उच्च माध्यमिक शिक्षण, महाविद्यालयीन शिक्षण इ. शिक्षण प्रकार समाविष्ट आहेत.

३. सर्व संस्थांना शिकवणी फी अर्थात ट्युशन फी वर सवलत मिळते का? 

 • नाही, भारत सरकारकडे नोंदणीकृत कोणत्याही शाळा, महाविद्यालय किंवा इतर शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेश घेताना किंवा आर्थिक वर्षात कोणत्याही वेळी ट्युशन फी घेतली जाते अशा संस्था आयकरांच्या लाभांसाठी वैध आहे.

४. कोणत्या प्रकारच्या शिक्षण संस्थेत भरलेल्या शैक्षणिक शुल्क अथवा ट्युशन फी चा फायदा घेता येईल? 

 • शैक्षणिक संस्था पूर्णवेळ संस्था असणे आवश्यक आहे. यात प्ले स्कूल, प्री-नर्सरी आणि नर्सरी वर्ग देखील समाविष्ट आहेत. ही संस्था खासगी, सरकारी किंवा सरकारी मदतीने चालविली जाणारी असावी.
 • यात खाजगी क्लासेस, शिकवणी वर्ग यांचा समावेश नाही म्हणजेच खाजगी क्लासेस, शिकवणी फी चा फायदा घेता येणार नाही.
 • विद्यापीठ, महाविद्यालय, शाळा किंवा इतर कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेला शिक्षण शुल्क म्हणून भरल्या गेलेल्या रकमेवर पालक दावा करू शकतात.
 • तथापि, संस्था, महाविद्यालय किंवा विद्यापीठ हे परदेशी विद्यापीठाशी संबंधित असले तरीही भारतात असेल तरीही वजावट घेऊ शकता.

विशेष लेख: आयकर वाचविण्यासाठी ‘गिफ्ट डीड’ हा चांगला पर्याय आहे का? 

५. प्रवेशावेळी अनेक प्रकारच्या फी घेतली जाते. त्यातील कोणत्या फीची वजावट घेऊ शकतो व कोणत्या फी 80 सी कलमात समाविष्ट नाहीत? 

 • फक्त ट्युशन फी वजावटीसाठी वैध आहे.
 • बर्‍याच वेळा पालकांना शिकवणी फी अथवा ट्युशन फी व्यतिरिक्त विविध प्रकारचे शुल्क जमा करावे लागते. 
 • उदाहरणार्थ – विकास शुल्क, वाहतूक फी, देणगी, कॅप्शन फी. आयकर माफीसाठी अशी फी वैध नाही. आपण या देयकावर आयकर सूट मिळवू शकत नाही. 
 • याशिवाय उशीरा शुल्कापोटी भरलेला दंडही यात समाविष्ट केलेला नाही.
 • वजावट केवळ प्रत्यक्ष देयकावर उपलब्ध आहे आणि देय रकमेच्या आधारावर नाही. 
 • उदाहरणार्थ, मार्च २०१९ अखेरच्या तिमाहीत पालकांनी फी एप्रिल २०१९ मध्ये भरली असेल तर भरलेली फी आर्थिक वर्ष २०१९-२० मध्ये वजा करण्यास पात्र असेल.

६. आयकर वजावटीसाठी किती मुलांसाठी सूट मिळते?

 • आयकरात शिकवणी फी अर्थात ट्युशन फी वरील सूट दोन मुलांच्या शालेय फी पुरती मर्यादित आहे. 
 • जर दोन्ही पालक काम करत असतील तर ते या सूटचा फायदा वेगवेगळ्या प्रकारे घेऊ शकतात. 
 • कपात प्रत्येक व्यक्तीसाठी जास्तीत जास्त २ मुलांसाठी उपलब्ध आहे. म्हणून, जास्तीत जास्त ४ मुलांच्या कपातीचा दावा केला जाऊ शकतो, म्हणजेच प्रत्येक पालकांद्वारे २ मुलांच्या शिकवणी फी अर्थात ट्युशन फी वरील सूट घेऊ शकता.

महत्वाचा लेख: टॅक्स-सेव्हिंग म्युच्युअल फंड्स – गुंतवणूक करण्याची ५ कारणे

७.कोणत्या पालकांना फायदे मिळतात व कसे ? 

 • त्याचे गणित स्पष्ट आहे. केवळ कर भरणा करणाऱ्या पालकांनाच आयकर बचतीचा लाभ ट्युशन फी वर घेता येतो. 
 • जर पालक दोघेही काम करतात आणि कर भरतात तर दोघेही स्वतंत्रपणे याचा लाभ घेऊ शकतात.
 • ही वजावट केवळ आईवडील किंवा पालक यांनाच उपलब्ध आहे. 
 • अविवाहित व्यक्ती / घटस्फोटित पालकांद्वारे ट्युशन फी वजावटीसाठी देखील दावा करून वजावट मिळवू शकतात.
 • आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी मध्ये सूट मिळण्याचा लाभ आपण भरलेल्या रक्कमेवर दिला जातो. म्हणजेच जर आई आणि वडील दोघांनी एकूण २ लाख रुपये शिकवणी फी अर्थात ट्युशन फी जमा केली असेल, ज्यात वडिलांनी ५०,००० रुपये दिले आहेत आणि आईने १.५ लाख रुपये भरले आहेत, तर त्यांना केवळ या रकमेवर सूट मिळू शकते. 
 • परंतु वडिलांनी ५०,००० रुपये दिले आहेत अथवा भरले आहेत व आईने दीड लाख रुपये भरले आहेत ते सिद्ध करता आले पाहिजे. यासाठी आई वडिलांनी आपआपल्या बँक खात्यातून सदर फी भरली पाहिजे.

८. दत्तक घेतलेल्या मुलाची शाळेची फी देखील वजावटीस पात्र आहे का?

 • हो. दत्तक घेतलेल्या मुलाची शाळेची फी देखील वजावटीस पात्र आहे

निष्कर्ष 

आयकर कायद्याच्या कलम ८० सी नुसार, कर सूट मर्यादा वर्षाकाठी १.५ लाख रुपये आहे. शिकवणी फी भरल्यानंतर यापैकी किती रक्कम शिल्लक आहे ते पहा. या बचतीसह आपल्या मुलांच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी उच्च शिक्षणाची योजना विसरू नका. यासाठी उच्च शिक्षण खर्चासाठी तुम्हाला किती रक्कम लागेल याचा अंदाज बांधणे आवश्यक आहे आणि ही रक्कम तुम्ही एसआयपीमार्फत चांगल्या इक्विटी योजनांमध्ये ठेवू शकता. या व्यतिरिक्त तुम्ही हा खर्च मुदतीच्या विम्यातसुद्धा समाविष्ट करू शकता.

– आशिष भोजने

करसल्लागार, पुणे

७०३८५७७५७७ 

ashishbhojane149@gmail.com

For suggestions queries – Contact us: info@arthasakshar.com 

Subscribe our YOUTUBE Channel : CLICK HERE

Download Arthasakshar App – CLICK HERE

Read – Disclaimer policies 

Web search: Tuition fee Marathi Mahiti, Tuition fee and Tax, Tuition fee and Tax Marathi, Tuition fee and Tax in Marathi, Tuition fee and Tax benefit, Tuition fee and Tax benefit Marathi, Tuition fee and Tax benefit in Marathi, 

Share this article on :
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like

TDS: टीडीएस म्हणजे नक्की काय?

Reading Time: 2 minutes अनेक खर्च एखाद्या देशाच्या सरकारला देशासाठी करायचे असतात. त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीत काही पैसे प्रत्यक्ष जमा व्हावे लागतात. त्यासाठी सरकार नागरिकांकडून प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कर (Direct-Indirect Taxes) गोळा करत असते. सरकारसाठी/ सरकारच्या अर्थ खात्यासाठी हे कर गोळा करण्याचे काम आयकर खाते (Income Tax Department) करते. टीडीएस (TDS) ही आयकर खात्याने यासाठीच सुरू केलेली एक प्रणाली आहे. हिच्यामुळे सरकारच्या तिजोरीत वेळच्या वेळी कर जमा होतो.  या प्रणालीमुळे प्रत्यक्ष कर गोळा करणे सरकारला सोपे जाते.

आयकर खात्याच्या मदतीने आयटीआर फॉर्म भरणे होईल सुलभ

Reading Time: 2 minutes कर भरणाऱ्याला जो आयटीआर फॉर्म लागू होतो त्याची निवड करणे हे फॉर्म…

आयकर विभागाची नोटीस आली आहे? घाबरू नका, आधी हे वाचा

Reading Time: 4 minutes टॅक्स, टॅक्स रिटर्न हे शब्द जरी ऐकले तरी करदाता काहीसा नाराज होतो. त्यात जर का आयकर विभागाकडून कुठली नोटीस आली तर ही नाराजी भीतीमध्ये बदलते. आयकर विभागाकडून आलेल्या कोणत्याही नोटीसमुळे अथवा पत्रामुळे करदाते घाबरून जातात. तथापि, कलम १४३(१) सूचना म्हणजे काळजी करण्याची गरज नाही. या लेखात आम्ही कलम १४३(१) च्या अंतर्गत पाठविलेल्या सूचनांबद्दल तपशीलवार चर्चा करणार आहोत जेणेकरून करदात्यांना याबद्दलची संपूर्ण माहिती मिळेल.

कलम ८० अंतर्गत करबचतीचे विविध पर्याय

Reading Time: 3 minutes आयकर कायदा १९६१, नुसार कलम ८० मध्ये करबचतीचे विविध पर्याय नमूद करण्यात आले आहेत. मागील भागात कलम ८० सी अंतर्गत नमूदकेलेल्या विविध पर्यायांची माहिती घेतली. या भागात उर्वरित सबसेक्शन अंतर्गत नमूद करण्यात आलेल्या करबचतीचे विविध पर्यायांची माहिती घेऊया.